^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สถิติผู้เยี่ยมชม

497942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
365
286
1896
494356
6343
7669
497942

Your IP: 3.236.28.137
Server Time: 2021-07-24 18:22:37

1 พ.ย.เตรยมความพรอมประเมน ๒๐๐๑๒๕ 0028-1

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญโดยการนำของ ผอ.สุวรรณา จันทร์จรูญ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มาประเมินโรงเรียนของเราในครั้งนี้

 1 พ.ย.เตรยมความพรอมประเมน ๒๐๐๑๒๕ 0038-2

1 พ.ย.เตรยมความพรอมประเมน ๒๐๐๑๒๕ 0107-3

1 พ.ย.เตรยมความพรอมประเมน ๒๐๐๑๒๕ 0114-4