^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

5

2

รางวัลเกรียติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ได้แก่ เด็กหญิงปุ้ยเมา  และ  เด็กหญิง  สรินยา  ผสมทรัพย์

 


 

3

4

รางวัลเกรียติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมสร้าง  Webpage ประเภท CMS

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

 

ได้แก่ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ดวจขุนทด  และ  เด็กหญิงปอแก้ว  บุญมานัด