^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สถิติผู้เยี่ยมชม

428331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
400
2111
422351
121
13235
428331

Your IP: 54.237.183.249
Server Time: 2020-10-01 05:17:13

วนสมเดจพระมหาธรราชเจา62 ๒๐๐๑๒๕ 0171-2

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ ผู้อำนวยการโรงเรีน พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

Read more: วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ลอยกระทง ๒๐๐๑๒๕ 0003-1

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดยองการบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

Read more: ลอยกระทง

กฐนวดขนชำนาญ2562 ๒๐๐๑๒๕ 0193-5

    วันที่ 7 พฤศจิการยน 2562 นางสาวสุวรรณา จันจรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมทอดกฐินประจำปี ที่วัดขุนชำนาญ 

Read more: ทอดกฐินประจำปี

ประชมผปกครอง262 ๒๐๐๑๒๕ 0079-3

    โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ได้ทำการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรีนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรีนตลอดภาคเรียน

Read more: ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562