^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สถิติผู้เยี่ยมชม

428294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
400
2074
422351
84
13235
428294

Your IP: 54.237.183.249
Server Time: 2020-10-01 04:30:52

 

วนวสาขบชา ๑๙๐๕๑๙ 0097-6

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ได้ร่วมฟังเทศน์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ที่สำนักสงฆ์บ้านขุนชำนาญ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและมีเจตคติที่ดีในการแสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดี

 

Read more: กิจกรรวันวิสาขบูชา

นเทศเปดเรยน62 ๑๙๐๕๑๘ 0012-3

    วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ออกนิเทศและติดตามผลความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โดยมีนางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูได้ให้การต้อนรับและนำตวจเอกสาร ความพร้อมด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

 

Read more: นิเทศและติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน

ประชมผปกครอง62 ๑๙๐๕๑๘ 0074-2

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดปีการศึกษา 2562  ซึ่งการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

Read more: ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

อบรม STEM 9-11พ.ค.62 ๑๙๐๕๑๘ 0059-6

        วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 นางสาวรักดาบุญมา นายกำพล สวัสดี และนายศตวรรษสุริสาร ครูโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ได้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ด้วยระบบทางไกล จัดอบรมที่ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ โดยการรับส่งสัญญาณ จาก สสวท. มายังศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งการอบรมสะเต็มศึกษาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

Read more: อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา